Huiswerk

Voor de Alfabetiseringscursus en de cursussen Inburgering en Inburgering snel heb je ongeveer 8 tot 10 uur huiswerk per week. 

Voor de cursussen Staatsexamen I en Staatsexamen II heb je minimaal 20 uur huiswerk per week.

Veel huiswerk moet je op de computer maken. Het is dus belangrijk dat je thuis een computer hebt.